Základná umelecká škola Bytča

 

Hudobný odbor

 

Výtvarný odbor

 

Tanečný odbor

 

Literárno-dramatický odbor

 

 

 

 

Oznamy školy

OZNAMY ŠKOLY

Profil školy

 

ADVENTNÝ KONCERT

(27.11.2014)

 

____________________________________________________________________________________

 

Kultúrne podujatia Základnej umeleckej školy v Bytči

(27.11.2014)

Základná umelecká škola v Bytči pre Vás pripravila bohatý kultúrny program,

 na ktorý Vás srdečne pozývame.

December:

Vianočné predstavenie  tanečného odboru

4.12.12014 o 17:00 hod. V Kultúrnom dome v Bytči

Adventný koncert

7.12. o 15:00 hod. V Sobášnom paláci

Vianočné  predstavenie tanečného odboru

10.12. o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Bytči

Sprievodný program pri krste knihy Zuzany Kuglerová 

12.12.2014 o 14:00 hod. v Sobášnom paláci

Sprievodný program na Malom trhu „Bytčania Bytčanom“

13.12.2014 v Kultúrnom dome v Bytči

Vianočný koncert hudobného odboru

17.12. 2014 o 16:00 hod. v Koncertnej sále Zuš

 

Január:

Novoročný koncert

4.1.2015 o 14:00 v Rímskokatolícko kostole v Bytči

 

____________________________________________________________________________________

 

Čembalo v Základnej umeleckej škole v Bytči

(1.11.2014)

 

Základná umelecká škola nachádzajúca sa v renesančnom prostredí bude prvou školou na Slovensku, v ktorej bude znieť hudobný nástroj, ktorého zvuk nás pod prstami mladých hudobníkov a ich hostí v myšlienkach prenesie do čias dávno minulých.
Bytča je mesto pýšiace sa renesančným zámkom, krásnymi historickými budovami a zákutiami. Tie si svojou energiou a akustikou priam žiadajú aby v nich zazneli hudobné diela komponované pre čembalo.

Čembalo je hudobný nástroj, na ktorom hrali a komponovali hudobné diela velikáni hudobného umenia ako J.S. Bach a W.A. Mozart. Napriek bohatej histórii tohto ľubozvučného hudobného nástroja vznikajúcej vždy pod citlivou rukou majstra nástroja, púta svojou nádherou aj pozornosť skladateľov súčasnej hudby.


    Darovaním finančnej čiastky máte aj Vy možnosť, stať sa súčasťou myšlienky, ktorá prispeje k vytváraniu obrazu o našom meste  jeho ľuďoch. Výtvarníci základnej umeleckej školy v Bytči pri príležitosti uvedenia nového čembala v Sobášnom paláci vytvoria reliéf, ktorého súčasťou bude aj Vaše meno.

Číslo účtu: 0420484232/0900

VS:42065500

Správe pre prijímateľa: Vaše meno

Ďakujeme!

____________________________________________________________________________________

ORGANOVÝ KONCERT
(3.6.2014)

 

    Základná umelecká škola , Zámok 105 , Bytča  pozýva na organový koncert -  absolventa II. stupňa ZUŠ - Dominika Holáša, ktorý sa uskutoční 8. 6. 2014 /nedeľa/ o 15.30 hod. vo Farskom kostole v Bytči.

Spoluúčinkujú: Miriam Gloserová - spev

                      Zuzana Michalíková - spev

                      Jozef Fupšo – husle

Mgr. Viera Křížová
riaditeľka ZUŠ  

____________________________________________________________________________________ Prijímacie skúšky na ZUŠ
(25.3.2014)

 

    Základná umelecká škola , Zámok 105 , Bytča  oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného , tanečného , výtvarného a literárno-dramatického umenia , že prijímacie skúšky do týchto odborov budú dňa 5. - 6. 5. 2014 o 13.00 - 17.00 hod. v priestoroch školy.

   Ďalšie informácie nájdete tu.

Mgr. Viera Křížová
riaditeľka ZUŠ  

____________________________________________________________________________________

Dve percentá
(24.3.2014)

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

    každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej základnej umeleckej školy cestou jej rodičovského združenia. Finančné prostriedky pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces detí.
    Tlačivá si môžete stiahnúť z našej stránky. Ďalšie informácie nájdete tu.

   Za pomoc srdečne ďakujeme!

Mária Weberová                         Mgr. Viera Křížová
predseda RZ pri ZUŠ
                         riaditeľka ZUŠ  

____________________________________________________________________________________

Začiatok školského roka
(2.9.2013)

 

    Základná umelecká škola, Zámok 105, Bytča oznamuje rodičom, že školský rok 2013/2014 začína 2. septembra 2013. Zápis žiakov je o 13.00 hod.

Mgr. Viera Křížová
riaditeľka ZUŠ  

____________________________________________________________________________________

Vyhodnocovacia správa – školský rok 2012/2013
(30.8.2013)

 

    Vážení rodičia,

správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZUŠ Bytča za školský rok 2012/2013 nájdete na našej stránke v časti Dokumenty.

Mgr. Viera Křížová
riaditeľka ZUŠ  

____________________________________________________________________________________

Veľkonočné prázdniny
(19.3.2013)

 

    Základná umelecká škola, Zámok 105, Bytča oznamuje rodičom a žiakom, že v čase od 28. marca 2013 do 2. apríla 2013 budú prebiehať veľkonočné prázdniny. Vyučovanie bude pokračovať po prázdninách v stredu 3. apríla 2013.

____________________________________________________________________________________

Pozvánka
(18.3.2013)

 

    Pozývame Vás na Koncert učiteľov ZUŠ, ktorý sa uskutoční dňa 26. marca 2013 pri príležitosti Dňa učiteľov v Sobášnom paláci od 14.00 hod.

Mgr. Viera Křížová
riaditeľka ZUŠ  

____________________________________________________________________________________

Prijímacie skúšky
(18.3.2013)

 

    Základná umelecká škola , Zámok 105 , Bytča  oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického umenia, že prijímacie skúšky do týchto odborov sa budú konať 2. - 3. mája 2013 od 13.00 - 17.00 hod. v priestoroch školy.

    Prihlášku a ďalšie informácie nájdete na našej stránke v časti Prijímacie skúšky.

____________________________________________________________________________________

Vianoce a nový rok 2013
(23.12.2012)

Milí rodičia a žiaci,

       prajem vám v mene kolektívu pracovníkov Základnej umeleckej školy v Bytči príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku a tešíme sa na vás opäť v škole po prázdninách v pondelok 7. januára 2013.

 

Mgr. Viera Křížová
riaditeľka ZUŠ  

____________________________________________________________________________________

Štrajk učiteľov
(23.11.2012)

Vážení rodičia,

        Základná umelecká škola, Zámok 105, Bytča podporuje štrajk zamestnancov školstva, ktorý sa začína v pondelok 26.11.2012 na neobmedzenú dobu.

        Prevádzka základnej umeleckej školy nebude počas štrajku prerušená.

 

Vedenie a kolektív pracovníkov ZUŠ

____________________________________________________________________________________

 

Jesenné prázdniny
(31.10.2012)

 

        Oznamujeme rodičom a žiakom, že od stredy 31.10.2012 do piatka 2.11.2012 bude prerušená prevádzka Základnej umeleckej školy Bytča, z dôvodu jesenných prázdnin. Vyučovanie bude pokračovať opäť od pondelka 5.11.2012.

Mgr. Viera Křížová
 riaditeľka ZUŠ  

____________________________________________________________________________________

 

Štrajk zamestnancov školstva
(10.9.2012)

Vážení rodičia,

        Základná umelecká škola, Zámok 105, Bytča oznamuje, že dňa 13.9.2012 zamestnanci školy vstupujú do jednodňového štrajku, vychádzajúc z práva na štrajk zaručeného článkom 27. ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a čl. 37 Ústavy Slovenskej republiky.

        Prevádzka základnej umeleckej školy bude v tento deň prerušená.

 

Vedenie a kolektív pracovníkov ZUŠ

____________________________________________________________________________________

 

 Hradný deň
(28.8.2012)

Hradný deň        Dňa 28. augusta 2012 sa v areáli Bytčianskeho zámku konal Hradný deň v rámci odklínania hradov a zámkov. Návštevníci tohto podujatia mali možnosť vidieť sprievodný program pripravený žiakmi Základnej umeleckej školy v Bytči, v ktorom sa predstavili žiaci hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru.

        Napriek prázdninovému obdobiu sa naši „zuškári“ stretávali a pripravili pútavý program, v ktorom hudobníci hrali, tanečníci predviedli svoje schopnosti a vyjadrovacie prostriedky tanca, výtvarníci maľovali, vystavili svoje výtvarné práce a tiež dali možnosť záujemcom vyskúšať si svoje umelecké schopnosti. Naši žiaci a pedagógovia tak obohatili a spestrili kultúrny program podujatia.

 

Zamestnanci školy

Dokumenty

Povinné informácie

Poplatky

Prijímacie skúšky

Plán podujatí

Rada školy

Združenie rodičov

Naše úspechy

Tablá

Dve percentá

Fotogaléria

Voľné miesta

Kniha návštev

Kontakty

 

Zriadovateľ: Mesto Bytča

  

Návštev

 

 

© ZUŠ Bytča

2012

Za obsah zodpovedá

správca