Džezový tanec

Džezová kultúra (hudba a tanec) pramení v africkom ľudovom prejave a bola súčasťou života kmeňov. 

Technika džezového tanca uplatňuje prirodzené dispozície žiakov, zlepšuje ich koordinačné schopnosti, pohybový rozsah, rozvíja tanečnosť. Tento druh tanca je vvyučujeme v druhej časti I. stupňa. Džezový tanecn je mládeži veľmi blízky svojou dynamikou, vitalitou a možnosťou individuálneho prejavu.