O škole

O škole

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

 

Výsledky prijímacích skúšok do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru budú zaslané rodičom až po druhom kole (termíne), ktoré sa uskutoční 25. a 26. augusta 2020.

Po tomto termíne rodičia dostanú rozhodnutie poštou.

vedenie ZUŠ Bytča

PRIJÍMACIE SKÚŠKY TERMÍNY

 

Základná umelecká škola , Zámok 105 , Bytča  oznamuje rodičom detí , ktoré majú záujem rozvíjať svoj talent v oblasti hudobného , tanečného , výtvarného a literárno-dramatického umenia , že prijímacie skúšky do týchto odborov budú v dňoch:

2. - 3. 7. 2020 od 13.00 - 17.00 hod. v priestoroch školy

25. – 26. 8.2020 od 13.00 - 17.00 hod. v priestoroch školy

 

Požiadavky:

Hudobný odbor

O štúdium sa môžu uchádzať deti od 5 r. až po dospelých. Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne , najlepšie ľudové a  odlišné. Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva /zaintonuje/ jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne , podľa zvoleného nástroja.

Možnosť štúdia:

hra na klavíri , na keyboarde , na organe, hra na husliach , gitare, hra na zobcovej flaute, priečnej flaute , klarinete , saxofóne, hra na akordeóne, spev, hra na bicích nástrojoch

Výtvarný odbor

Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov. Na skúšky si deti prinesú - pastelky , ceruzku , gumu a 5 prác pripravených doma. Posudzovať sa bude tvorivosť, originalita, farebné cítenie a cit pre kompozíciu.

Tanečný odbor

Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov. Posudzujú sa pohybové dispozície , hudobné cítenie , pohybová a verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor /dres , cvičky/.

Literárno-dramatický odbor

Vek 7 rokov , osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča. Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - rytmické , hudobné a artikulačné - pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví jednu báseň a jednu ľudovú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať príbeh a znázorniť vlastným telom zadanie.

 

Zápisné: 2 €                                                                                

 

 

Viera Křížová

riaditeľka

                                                                                                                                                    PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ  V NIŽŠIE UVEDENOM LINKU

 

https://uloz.to/file/jRWIgqHOuKfB/prihlaska-doc

                                                                                                                                                                                         

VYUČOVANIE OD 10.6.2020

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 10. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.

To znamená, že otvárame kolektívne vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Vyučovať sa bude v obmedzenom režime v tanečnom odbore a v literárno-dramatickom odbore podľa dohody s vyučujúcim, vo výtvarnom odbore podľa rozvrhu: prvá skupina 13.00 - 14.30, dezinfekcia priestorov, vetranie, druhá skupina 15.00 - 16.30, dezinfekcia priestorov.

Vyučovanie je dobrovoľné. 

 

vedenie ZUŠ Bytča

ROZHODNUTIE O OBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

.

ROZHODNUTIA ZRIAĎOVATEĽA, ROZHODNUTIA A POKYNY RIADITEĽSTVA ZUŠ BYTČA

 

V priložených súboroch sa nachádzajú informácie súvisiace s aktuálnou situáciou. Nachádzajú sa tu rozhodnutia ZRIADOVATEĽA a tiež RIADITEĽSTVA ZUŠ Bytča a s tým súvisiace pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim ZUŠ.

 

Súbory si môžete stiahnuť v nižšie uvedenom linku.

https://uloz.to/tamhle/EEGzzudqITEt

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

.

OBNOVENIE VYUČOVANIA

 

Riaditeľstvo ZUŠ Bytča oznamuje rodičom a žiakom školy

obnovenie individuálneho vyučovania od 8.6.2020 (nástroj, spev)

Obnovenie vyučovania je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva zo dňa 28.5.2020.

 

Skupinové vyučovanie, TO, VO, LDO a HN bude naďalej prebiehať v dištančnej forme. O výnimkách, podmienkach individuálnych konzultácii, najmä u absolventov Vás budú informovať triedni učitelia.

POVINNÉ TLAČIVO PRI VSTUPE DO ZUŠ

 

Milí rodičia,

prosíme Vás o vytlačenie a vyplnenie nižšie priloženého "VYHLÁSENIA", bez ktorého Vaše dieťa nebude môcť vstúpiť do priestorov ZUŠ Bytča a taktiež sa nebude bez tohto tlačiva môcť zúčastniť vyučovacieho procesu. 

 

Za porozumenie ďakujeme.

Vyhlásenie na stiahnutie je vyhotovené v dvoch formátoch -  a to vo formáte WORD a PDF. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť aj v nižšie uvedenom linku.

https://uloz.to/file/PJs6SjKF1wvH/vyhlasenie-pdf-pdf

 

 

FOTKY Z ONLINE KONCERTU p. uč. Jarmily Jánošíkovej

Naši hudobníci v čase distančnej výučby nezaháľajú. Nádejní, mladí klaviristi pod pedagogickým vedením Jarmily Jánošíkovej zorganizovali svoj triedny online koncert. Vzájomne potešili seba i svojich rodičov krásnou hudbou a už sa nevedia dočkať, kedy sa dvere našej zušky opäť otvoria.

HUDOBNÁ TEÓRIA - MATERIÁLY PRE ŽIAKOV 21.4.2020

Pozdravujem všetkých žiakov. Posielam nové pracovné listy. Prosím rodičov pripravkárov, aby si otázky 1 až 9 z pracovného listu prešli spolu so žiakmi. Brali sme ich aj na hodinách, takže ich stačí len opakovať, aby ich žiaci ovládali a nezabudli na ne.

Mária Benková

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

Zimný príbeh- tanečné predstavenie 4.12.2019

Tanečné predstavenie V POHYBE

Tanečné predstavenie s podporou ŽSK