O škole

O škole

PRIJÍMACIE SKÚŠKY TERMÍNY

 

Talentové prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru sa uskutočnia v dňoch:

1. – 4. júna 2021

v priestoroch ZUŠ Bytča,  dopoludnia v čase od 9.00 – do  12.00 a popoludní od 13.00 – do 17.00 hod. Prihlášky detí môžete posielať v priebehu mája na adresu školy ( Základná umelecká škola Bytča, Zámok 105, 014 01, alebo na mail školy (zusbytca@gmail.com).

Prihlášky si môžete stiahnuť, alebo vyzdvihnúť  osobne v škole. Zápisné: 2 €   

 

→ KLIKNUTÍM SEM STIAHNITE PRIHLÁŠKU ←

 

 

Požiadavky:

Hudobný odbor

O štúdium sa môžu uchádzať deti od 5 r. až po dospelých. Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne , najlepšie ľudové a  odlišné. Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva /zaintonuje/ jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne , podľa zvoleného nástroja.

Možnosť štúdia:

hra na klavíri , na keyboarde , na organe, hra na husliach , gitare, hra na zobcovej flaute, priečnej flaute , klarinete , saxofóne, hra na akordeóne, spev, hra na bicích nástrojoch

Výtvarný odbor

Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov. Na skúšky si deti prinesú - pastelky , ceruzku , gumu a 5 prác pripravených doma. Posudzovať sa bude tvorivosť, originalita, farebné cítenie a cit pre kompozíciu.

Tanečný odbor

Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov. Posudzujú sa pohybové dispozície , hudobné cítenie , pohybová a verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor /dres, cvičky/.

Literárno-dramatický odbor

Vek 7 rokov, osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča. Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - rytmické , hudobné a artikulačné - pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví jednu báseň a jednu ľudovú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať príbeh a znázorniť vlastným telom zadanie.

                                                                             

 

Viera Křížová

riaditeľka

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                         

TLAČIVO POVINNÉ PRI VSTUPE DO ZUŠ BYTČA

 

Vážení rodičia,

v nižšie uvedených odkazoch si prosím stiahnite tlačivo "VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI". Prosíme o odovzdanie vypísaného tlačiva pri prvom kontakte s triednym pedagógom.

Za pochopenie ďakujeme.

 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI 

 

                                                                                                                                                                                                   ZUŠ Bytča

OBNOVENIE VYUČOVANIA OD 17. MÁJA 2021

Obnovenie vyučovania v ZUŠ od 17. mája 2021

 

Vážení rodičia,

s veľkou radosťou Vám oficiálne oznamujem, že na základe rozhodnutia Ministra školstva SR číslo: 2021/13405:1-A1810, s účinnosťou od 17.mája 2021 – sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach .

V individuálnej forme vzdelávania (od 17. mája 2021) budeme prezenčne vyučovať všetkých žiakov vo všetkých oddeleniach – to znamená aj spev aj dychové hudobné nástroje. 

Rovnako sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj v kolektívnej forme vzdelávania – vo výtvarnom, tanečnom a literárno – dramatickom odbore.

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov Základnej umeleckej školy Bytča pri prezenčnej forme sa riadi podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu; Manuálu pre základné školy – školský semafor (od 17.05.2021) vydaného (MŠ VVaŠ); platným Uznesením Vlády SR č. 229/2021, Vyhláškou ÚVZ SR, č. 200/2021 a Celoštátnym COVID AUTOMAT-om:

Podľa vyhlášky 175 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. 4. 2021, sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest:

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Na vstup do školy a pohyb v priestoroch školy je aj naďalej potrebný respirátor !

Bližšie informácie Vám podajú triedni učitelia a vedenie školy. 

 

VYUČOVANIE OD 3.5.2021

 

HUDOBNOM ODBORE od 3. mája 2021 bude prebiehať prezenčné vyučovanie žiakov I. a II. stupňa základných škôl.

Žiaci speváckeho a dychového oddelenia pokračujú naďalej v dištančnej forme vyučovania. Skupinové formy vyučovania (hudobná teória) pokračujú rovnako dištančnou formou.

 

ZUŠ Bytča

 

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY - OZNAM

 

Milí rodičia,

v termíne od 1.4.2021 do 6.4.2021 sa uskutočnia VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY. Vyučovanie bude pokračovať po prázdninách od 7.4.2021.

Prajeme vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

 

ZUŠ Bytča

 

 

 

!!! OZNAM !!!

 

 

Vyučovanie v hudobnom odbore
 
Od 8.marca 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní žiakov I.stupňa základných škôl
(okrem spevu a dychových nástrojov, kde žiaci pokračujú vo vyučovaní dištančne)
 
Riaditeľstvo ZUŠ

 

Príprava žiakov na talentové skúšky stredných škôl - dištančné vzdelávanie pod vedením pdg. Kataríny Prítelovej

 

Práce žiakov

 

Vanesa Majštiníková

 Iveta Chlebinová

 Oliver Drevenák

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Katarína Prítelová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Kristína Pigová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Mgr. Viera Křížová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

Zimný príbeh- tanečné predstavenie 4.12.2019

Tanečné predstavenie V POHYBE

Tanečné predstavenie s podporou ŽSK