O škole

O škole

ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA Z 8.1.2021

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

 

---KLIKNITE SEM---

VIDEÁ - ZUŠ HĽADÁ NÁDEJ

 

V nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť video-nahrávky žiakov zo všetkých odborov ZUŠ Bytča, ktorí sa zúčastnili školskej súťaže "ZUŠKA HĽADÁ NÁDEJ". Žiakom veľmi pekne ďakujeme za účasť v súťaži a pedagógom ďakujeme za prípravu žiakov.

 

------- KLIKNITE SEM -------

ZUŠKA HĽADÁ NÁDEJ - VÝSLEDKY

OZNAM - DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE DO KONCA KALENDÁRNEHO ROKA !!!

 

 

Vážení rodičia,

oznamujeme, že do konca kalendárneho roka bude ZUŠ Bytča pokračovať v dištančnej forme vyučovania.

 

Vedenie ZUŠ Bytča

VO - Domáce práce žiakov (p. uč. Kristína Pigová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (p. uč. Zuzana Kolláriková) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (p. uč. Viera Křížová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

!!! PRERUŠENIE VYUČOVANIA V ZUŠ BYTČA OD 26.10.2020 !!!

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

na základe rozhodnutia ministra školstva, s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách. Pre žiakov budeme zabezpečovať dištančné vzdelávanie.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. V období prázdnin sa nevyučuje.

O ďalších aktuálnych opatreniach a rozhodnutiach vás budeme informovať priebežne.

Prajeme všetkým veľa síl, trpezlivosti a najmä pevné zdravie.

 

Viera Křížová

 

Rozhodnutie ministra školstva si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze:

-- ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA --

ZRUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA OD 12.10.2020

 

Od 12.10. sa ruší skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch - hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický.

Vyučovanie sa bude uskutočňovať dištančnou formou. Vyučujúci budú pracovať so žiakmi a zadávať úlohy prostredníctvom stránky školy, interaktívna komunikácia bude prebiehať pomocou sociálnych sietí, cez Skype, WhatsApp..., konzultácie prostredníctvom telefónu a e-mailu. 

Naďalej sa vyučuje v hudobnom odbore, jedná sa len o individuálne vyučovanie - hra na hudobný nástroj a spev.

 

Prosíme žiakov, aby dodržiavali tie isté protiepidemiologické opatrenia ako doposiaľ (R-O-R). Nosenie rúšok platí pre žiakov všetkých ročníkov.

Naďalej platí povolenie vstupu do priestorov školy len žiakom a zamestnancom školy.

Nové informácie a zmeny budú vždy uverejnené na stránke školy www.zusbytca.sk, preto prosím rodičov žiakov o jej pravidelné sledovanie.

Ďakujem za pochopenie.

Viera Křížová - riaditeľka

 

ROZHODNUTIE MINISTRA O OPATRENIACH PRE ŠKOLY si môžete pozrieť v nasledujúcom linku:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/ 

TLAČIVÁ POVINNÉ PRI VSTUPE DO ZUŠ BYTČA

 

Vážení rodičia,

v nižšie uvedených linkoch Vás prosíme o stiahnutie, vytlačenie a vypísanie dvoch dokumentov. V prvom linku sa nachádza vyhlásenie o bezinfekčnostie Vášho dieťaťa, v druhom linku sa nachádza zdravotný dotazník. Prosíme o odovzdanie vypísaných tlačív pri prvom kontakte s triednym pedagógom.

Za pochopenie ďakujeme.

 

https://uloz.to/file/o3mhqn2diHiq/vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-o-bezinfekcnosti-dietata-docx

https://uloz.to/file/IjVOmMLRHFyH/zdravotny-dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-dietata-docx

 

 

                                                                                                                                                                            ZUŠ Bytča

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

Zimný príbeh- tanečné predstavenie 4.12.2019

Tanečné predstavenie V POHYBE

Tanečné predstavenie s podporou ŽSK