O škole

O škole

PRIJÍMACIE SKÚŠKY - 4. a 5. máj 2020

Prijímacie skúšky do všetkých odborov Základnej umeleckej školy v Bytči spojené s talentovou skúškou na školský rok 2020 / 2021

 budú prebiehať v dňoch 4. a 5. mája 2020 v čase od 13.00 hod. - 17.00 hod. v budove ZUŠ - Zámok č. 105, Bytča

Zápisné na dieťa 2 €.

2 PERCENTÁ

 

 

Vážení rodičia,
každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym združeniam. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej základnej umeleckej školy cestou jej rodičovského združenia. 

Ďakujeme za doterajšiu podporu a zároveň oznamujeme, že je našu školu opätovne možné podporiť vašimi 2 percentami z daní. Získané prostriedky použijeme na zlepšovanie vybavenia jednotlivých odborov formou nákupu materiálov a pomôcok pre výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor a taktiež sa finančné prostriedky použijú na nákup hudobných nástrojov a ich servis.

Za pomoc srdečne ďakujeme!
Mgr. Viera Křížová

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 29.1.2020

.

 

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 21.11.2019

.

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

.

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY 18. - 20.11.2019

.

Fotky - Krehkosť z Bytče vycestovala do Jablonca nad Nisou 25.10.2019

Naši mladí tanečníci pod pedagogickým vedením Renáty Gálovej prijali pozvanie od Jiří Lössla na 33. celoštátnu prehliadku scénického tanca mládeže a dospelých, ktorá sa konala v dňoch 25.-28-10.2019 v Jablonci nad Nisou (CZ).

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 22.10.2019

 

V utorok 22.10.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Bytča uskutočnil prvý verejný žiacky koncert v školskom roku 2019/2020. Ďakujeme vedeniu školy a pedagógom za prípravu koncertu, všetkým účinkujúcim gratulujeme k veľmi dobrým hudobným výkonom a zúčastneným ďakujeme za bohatú účasť na koncerte.

Hudba ako čin

V stredu 17. a vo štvrtok 18. septemra 2019 mali pedagógovia ZUŠ Bytča a pedagógovia ďalších základných a umeleckých škôl možnosť zúčastniť sa semináru "HUDBA AKO ČIN", ktorý sa uskutočnil na základnej umeleckej škole v Bytči. Seminár viedli lektori Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. a Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. Lektori prezentovali pedagógom progresívne postupy hudobnej edukácie zamerané na študentov rôznych vekových kategórií. 

 

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 11.6.2019

Dňa 11.6.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Bytča uskutočnil absolventský koncert žiakov sláčikového oddelenia pod vedením pani učiteľky Mgr. Aleny Čičkovej. Klavírne spolupracovala pani učiteľka Mgr. Jana Očovská.

 

Absolventský koncert 11.6.2019

KONCERTNÁ SÁLA ZUŠ BYTČA

 

Natália Sapietová, Alžbeta Hološová – Koncert pre dvoje huslí a klavír d-mol

Matúš Michút – Menuet (A. Schnitdke)

Katarína Jurčíková – Canzonetta (P. I. Čajkovskij)

Matúš Michút – Koncert e-mol 1. časť (A. Komarovskij)

Natália Sapietová – Melancholická serenáda (P. I. Čajkovskij)

Katarína Jurčíková– Čardáš (V. Monti)

Ľudová hudba 

 Svadobné piesne

 Piesne zo Štiavnika

Detvianske cifrovačky

Cigánsky plač

Piesne z Čičmian

 

 

ABSOLVENTI

Sapietová Natália - 4. roč. / sek.

Michút Matúš - 4. roč. / sek.

Jurčíková Katarína - 4. roč. / II. st.

 

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

Zimný príbeh- tanečné predstavenie 4.12.2019

Tanečné predstavenie V POHYBE

Tanečné predstavenie s podporou ŽSK