PRACOVNÉ MIESTA

PRACOVNÉ MIESTA

OZNÁMENIE O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov.

.