Prijímacie skúšky 3.- 4.mája 2017

Voľné pracovné miesta!!!