Pozvánka na októbrový VEREJNÝ žiacky koncert

Hudba ako čin

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 11.6.2019

Fotky PROJEKT S PODPOROU ŽSK

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 18.6.2019

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 13.6.2019

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE II. STUPEŇ ZŠ

VYHODNOCOVACIE SPRÁVY

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE I. STUPEŇ ZŠ

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 29.4.2019