VYHODNOCOVACIE SPRÁVY

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE I. STUPEŇ ZŠ

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 29.4.2019

Fotky KONCERT KU DŇU UČITEĽOV 26.3.2019

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 28.2.2019