TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

PRÍPRAVA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

PRIJÍMACIE SKÚŠKY - INFORMÁCIE

2 PERCENTÁ

POTVRDENIE O VYKONANÍ ANTIGÉNOVÉHO SAMOTESTU S NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM - TLAČIVO

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI - TLAČIVO

KARANTÉNA - KEDY ŽIAK NEMÔŽE NAVŠTÍVIŤ ZUŠ?

PODMIENKY VSTUPU DO PRIESTOROV ŠKOLY

OBNOVENIE PREZENČNEJ FORMY VYUČOVANIA OD 10.1.2022

ONLINE VZDELÁVANIE - KOLEKTÍVNA VÝUČBA