PRIJÍMACIE SKÚŠKY - 4. a 5. máj 2020

2 PERCENTÁ

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 29.1.2020

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 21.11.2019

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY 18. - 20.11.2019

Fotky - Krehkosť z Bytče vycestovala do Jablonca nad Nisou 25.10.2019

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 22.10.2019

Hudba ako čin

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 11.6.2019