Galérie

Galérie

INDIÁNSKE LETO V ZUŠ-ke

 

Dotyk s umením, prepojenie detskej predstavy s realitou, skúšanie nového, sebarealizácia, spoločné prežívanie, priestor pre tvorenie... To všetko sa spojilo v umeleckom týždni pre deti organizovanom Základnou umeleckou školou v Bytči v termíne od 12.-16.júla 2021. Dlhá doba bez vzájomných kontaktov, pocit strádania medzi štyrmi stenami, túžba po stretnutiach a vzájomnej spolupráci nás motivovala k usporiadaniu nášho Indiánskeho leta.

Náplňou spoločných dní bola umelecká tvorba, deti si mali možnosť vyskúšať nové, nepoznané, zaujímavé techniky z oblasti výtvarnej, hudobnej a pohybovej tvorby. Pracovali sme spoločne vo výtvarných ateliéroch na tvorbe masiek, šperkov, lapačov snov, vyskúšali sme prácu s rôznymi materiálmi a technikami. V hudobnej sekcií mali deti možnosť vniknúť do tajov hudby, rytmov, zvukov, zistili, že hudba je všade navôkol, len jej treba načúvať. Pohybom zase dali priestor plynúcej energií, objavili nové možnosti prejavu a zbavili sa obáv.

V dnešnej uponáhľanej a náročnej dobe je umenie úžasným prostriedkom ako sa odpútať od tlaku, preto sme sa rozhodli deťom túto možnosť odkryť a naučiť ich ju využívať. Spojením zábavy, učenia, skúšania nového, kvalitne stráveným časom plným priateľstiev, radosti, pohody, objavovaním vlastných zručností, vznikol nezabudnuteľný projekt ku ktorému sa v spomienkach budeme všetci vracať. Veríme, že týmto krásnym projektom sme otvorili novú tradíciu letných dní v našej milovanej základnej umeleckej škole.

Kristína Pigová

Príprava žiakov na talentové skúšky stredných škôl - dištančné vzdelávanie pod vedením pdg. Kataríny Prítelovej

 

Práce žiakov

 

Vanesa Majštiníková

 Iveta Chlebinová

 Oliver Drevenák

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Katarína Prítelová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Kristína Pigová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Mgr. Viera Křížová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Mgr. Zuzana Kolláriková) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

.

Indiánske leto v ZUŠ-ke

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Katarína Prítelová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Kristína Pigová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 2. časť

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Mgr. Zuzana Kolláriková) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Viera Křížová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Kristína Pigová) - DRUHÁ ETAPA DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

Práce žiakov VO (dištančné vzdelávanie) - pdg. Katarína Prítelová

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Kristína Pigová)

Zimný príbeh- tanečné predstavenie 4.12.2019

Tanečná prehliadka v Jablonci nad Nisou