Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor

O literárno-dramatickom odbore

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Profil školy
 
Je to najmladší odbor, pracuje na škole tretí rok. Vyučovanie je skupinové. V prípravnom štúdiu sa vyučuje v skupine 5–15 žiakov. V základnom štúdiu I. stupňa sa vyučuje v skupine 5–10 žiakov.
 
V literárno-dramatickom odbore vyučuje externý vyučujúci:

Zameranie:

Vyučujú sa predmety: