ONLINE VZDELÁVANIE

ONLINE VZDELÁVANIE

Vzdelávanie na diaľku

 

Dištančné úlohy pre žiakov VÝTVARNÉHO ODBORU nájdete kliknutím na

VÝTVARNÝ ODBOR ÚLOHY

Dištančné úlohy pre žiakov HUDOBNÉHO ODBORU nájdete kliknutím na

HUDOBNÁ NÁUKA

.