Kreatívny tanec

Kreatívny tanec je cestou, na ktorej vedieme deti k individuálnemu vyjadreniu, k prežívaniu a precíteniu tanca. V kreatívnom tanci sa deti učia hravým spôsoom. 

Deti sa oboznamujú so základnými poznatkami o ľudskom tele a jeho fungovaní, objavujú možnosti pohybu tela. Kreatívny tanec poskytuje priestor na precítenie a vnímanie pohybu tela.

V kreatívnom tanci sa deti stretávajú s ďalsími elementami tanca, s priestorom, časom, hudbou a výrazom. Deti sa neučia opakovaním a kopírovaním pohybu učiteľa, ale majú možnosť slobodne tvoriť, prirodzene sa pohybovať, experimentovať, objavovať nové kvality pohybu, čo vedie k rozširovaniu ich pohybového slovníka.

Kreatívny tanec podporuje kreativitu detí prostredníctvom tvorivej práce, motivujúcich stimulov, jasných zadaní a  tým obohacuje nie len tanečné a vyjadrovacie schopnosti detí, ale tiež ich vnútorný svet.