Tanečná prax

Predmet tanečná prax odzrkadľuje tvorivú prácu pedagóga pri nácviku choreografií vychádzajúcich z tanečných techník.

Deti  v tanečnej praxi získajú scénické skúsenosti,  formujú svoj  tanečný a hudobný vkus, učia sa vnímať a prežívať tanečné umenie.