O škole

ZUŠ BYTČA

KORONAVÍRUS - OPATRENIA

OZNAM – Dôležité!

Na základe záverov krízového štábu Mesta Bytča, ktorý zasadal 10.3.2020, ZUŠ Bytča prijala s účinnosťou od 10.3.-do 24.3 nasledovné opatrenia:

.