O škole

ZUŠ BYTČA

ZUŠ V ČASE MIMORIADNEHO PRERUŠENIA VYUČOVANIA

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania až do odvolania pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou. Pedagógovia sú so žiakmi v kontakte, usmerňujú ich v práci, poskytujú konzultácie, individuálne interaktívne hodiny, pripravujú pre žiakov tvorivé úlohy a zadania. Postupne budeme úlohy aktualizovať a dopĺňať.

Ak hľadáte informácie, či podporu v súvislosti s domácim vyučovaním, odporúčame vám sledovať aj portál www.ucimenadialku.sk, kde môžete nájsť praktické rady a psychologickú podporu pri zvládnutí tejto mimoriadnej situácie.

O ďalších aktuálnych opatreniach a rozhodnutiach vás budeme informovať priebežne.

Prajeme všetkým veľa síl, trpezlivosti a najmä pevné zdravie.

 

Viera Křížová

.