Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

PRIJATÍ ŽIACI NA UMELECKÉ ŠKOLY 2020/2021 - príprava pdg. Katarína Prítelová

 

Martina Chudovská - Stredná súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline

Kristína Červencová - Stredná súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline

Barbora Hrobáriková - Stredná súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline

Vanesa Uhliariková - Súkromná stredná umelecká škola v Martine

Timea Uhliariková - Súkromná stredná umelecká škola v Martine

.