O škole

ZUŠ BYTČA

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

 

Výsledky prijímacích skúšok do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru budú zaslané rodičom až po druhom kole (termíne), ktoré sa uskutoční 25. a 26. augusta 2020.

Po tomto termíne rodičia dostanú rozhodnutie poštou.

vedenie ZUŠ Bytča

.