O škole

ZUŠ BYTČA

ZÁPIS DO NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

 

Zápis všetkých žiakov školy (vrátane novoprijatých žiakov) sa bude konať v dňoch:

 

2. 9. 2020 od 9:00 hod. do 15:00 hod.

3. 9. 2020 od 13:00 hod. do 17:00 hod.

 4. 9. 2020 od 13:00 hod. do 17:00 hod.

 

Zoznamy prijatých žiakov do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru budú zverejnené na stránke školy od 2. 9. 2020.

.