O škole

ZUŠ BYTČA

!!! DÔLEŽITÝ OZNAM - ŠKOLNÉ II. POLROK !!!

 

Vážení rodičia,

ako prvé vám chcem vysloviť úprimnú vďaku. Vďaku za trpezlivosť, ústretovosť a podporu, ktorú našej škole preukazujete celé roky a najmä v ťažkej situácií, ktorej momentálne ako spoločnosť čelíme. Uvedomujeme si až príliš ako zasiahla do našich životov, vzala nám možnosti, radosti bežných dní, vzala nám blízkosť...Vzala nám všetko, čo bolo piliermi našej školy.

Chýbajú nám stretnutia s vami a vašimi deťmi, ktoré nenahradí dištančná výučba cez obrazovku počítača. Aj keď s niektorými  z vás sa už máme možnosť vídať na pôde našej školy, s úsmevom skrytým za rúškom to predsa nie je ono. Veríme však,  že sa všetko zmení a my budeme môcť na dnešnú situáciu už len s pokorou spomínať.

Nakoľko čas uplynul a nadchádza termín opätovnej úhrady školného (za II. polrok), chcem vás úctivo požiadať  o jeho úhradu. Školné je súčasťou nášho rozpočtu a bez neho by nebolo možné plne zabezpečiť prevádzku našej školy. Všetky údaje pre úhradu školného nájdete nižšie.

Úprimne ďakujem za pochopenie. S prianím lepších zajtrajškov a veľkou vďakou.

                                    Viera Křížová

 

 

Č. účtu:   SK76 5600 0000 0087 0929 3003

 

Platba za 2.polrok:

 

 

Variabilný symbol:

Uvádzajte číslo, ktoré nájdete v zozname vyučujúcich pri mene učiteľa vášho dieťaťa (variabilný symbol je zhodný s poradovým číslom).

 

P.č

Meno

Odbor, nástroj

Var.symbol

1.

Benková Mária

HO – keyboard, HN

1.

2.

Búšfyová Marta

HO – klavír, TO

2.

3.

Čičková Alena

HO – husle

3.

4.

Gálová Renáta

TO

4.

5.

Harvancová Veronika

HO – akordeón

5.

6.

Hrtánková Dominika

HO – klavír

6.

7.

Hrtánková Katarína

HO – flauta

7.

8.

Jakubík Peter

HO – saxofón

8.

9.

Kágerová Martina

HO – gitara, keyboard

9.

10.

Kianica Radovan

LDO

10.

11.

Kolláriková ZUZana

VO

11.

12.

Krnčanová Tamara

HO – spev

12.

13.

Křížová Viera

VO

13.

14.

Kučerová Ester

HO – klavír

14.

15.

Labáková Dagmar

HO – klavír, HN

15.

16.

Marcinová Denisa

HO – husle

16.

17.

Martinková Sabina

HO – klavír

17.

18.

Mičacíková Ivana

HO – gitara

18.

19.

Nedeljak Kristián

HO – klavír

19.

20.

Pigová Kristína

VO

20.

21.

Prítelová Katarína

VO

21.

22.

Radvanová Jarmila

HO – klavír

22.

23.

Špirec Ján

HO – akordeón

23.

24.

Terešová Dana

HO – klavír

24.

25.

Vaňouček Michal

HO – klavír

25.

26.

Vaňoučková Magdaléna

HO – klavír

26.

27.

Vrúbel Juraj

HO - bicie

27.

 

 

.