O škole

ZUŠ BYTČA

VYUČOVANIE OD 3.5.2021

 

HUDOBNOM ODBORE od 3. mája 2021 bude prebiehať prezenčné vyučovanie žiakov I. a II. stupňa základných škôl.

Žiaci speváckeho a dychového oddelenia pokračujú naďalej v dištančnej forme vyučovania. Skupinové formy vyučovania (hudobná teória) pokračujú rovnako dištančnou formou.

 

ZUŠ Bytča

 

.