O škole

ZUŠ BYTČA

PRIJATÍ ŽIACI - HUDOBNÝ ODBOR

HUDOBNÝ ODBOR - prijatí žiaci 2021/2022

PŠ (1.roč.ZŠ)

p.č.

meno

nástroj

Pedagóg

poznámka

1.

Chválniková Nina

husle

Marcinová Denisa

trieda číslo 33

2.

Papíková Alexandra

klavír

Skatuloková Kristína

trieda číslo 10

3.

Kováčiková Ema

Klavír

Terešová Dana

trieda číslo 12

4.

Kamasová Kristína

spev

Krnčanová Tamara

trieda číslo 9

5.

Mináriková Rebeka

spev

Labáková Dagmar

trieda číslo 2

6.

Gulaša Peter

gitara

Mičacíková Ivana

trieda číslo 15

7.

Varhaníková Ivana

spev

Labáková Dagmar

trieda číslo 2

8.

Ciglánská Paulína

Zobc.flauta

Hrtánková Katarína

trieda číslo 5

9.

Beňadiková Šarlota

Zobc.flauta

Hrtánková Katarína

trieda číslo 5

10.

Hološ Lukáš

Zobc.fluata

Hrtánková Katarína

trieda číslo 5

11.

Holúbeková Alica

klavír

Búšfyová Marta

trieda číslo 13

12.

Kicošová Michaela

akordeón

Špirec Ján

trieda číslo 21

13.

CHválnik Marek

akordeón

Harvancová Veronika

trieda číslo 14

14.

Pažičan Tadeáš

husle

Čičková Alena

trieda číslo 7

15.

Pigová Lara

Zobc.flauta

Hrtánková Katarína

trieda číslo 5

 

1,ročník (2.roč.ZŠ)

p.č.

meno

nástroj

Pedagóg

poznámka

1.

Gajdičiarová Eva

husle

Marcinová Denisa

trieda číslo 33

2.

Šumcová Adriana

husle

Čičková Alena

trieda číslo 7

3.

Ďurec Matias

husle

Čičková Alena

trieda číslo 7

4.

Ficeková Lucia

spev

Krnčanová Tamara

trieda číslo 9

5.

Oriešek Filip

keyboard

Benková Mária

trieda číslo 8

6.

Gajdošík Adam

gitara

Mičacíková Ivana

trieda číslo 15

7.

Gavlas Jakub

gitara

Mičacíková Ivana

trieda číslo 15

8.

Frývald Patrik

bicie

Vrúbel Juraj

trieda číslo 34

9.

Trulíková Bianca

husle

Čičková Alena

trieda číslo 7

10.

Novák Ján

gitara

Mičacíková Ivana

trieda číslo 15

11.

Augustín Jakub

Zobc.flauta

Hrtánková Katarína

trieda číslo 5

12.

Bučková Anna

klavír

Terešová Dana

trieda číslo 12

 

1.roč. (3.roč.ZŠ)

p.č.

meno

nástroj

Pedagóg

poznámka

1.

Vetešková Dominika

klavír

Terešová Dana

trieda číslo 12

 

ŠPD

p.č.

meno

nástroj

Pedagóg

poznámka

1.

Rybárová Denisa

husle

Marcinová Denisa

trieda číslo 33

2.

Pániková Jana

Gitara

Mičacíková Ivana

trieda číslo 15

3.

Umrianová Silvia

klavír

Vaňouček Michal

trieda číslo 11

4.

Hološová Erika

klavír

Vaňouček Michal

trieda číslo 11

5.

Salajková Silvia

klavír

Vaňouček Michal

trieda číslo 11

.