O škole

ZUŠ BYTČA

ZÁPIS PRIJATÝCH ŽIAKOV DO ZUŠ

Zápis prijatých žiakov do ZUŠ od šk. roku 2021 / 2022

 

Vážení rodičia,

Zápis prijatých žiakov do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru sa uskutoční v dňoch:

            2. 9.     od 9.30 – 14.30 hod.

            3. 9.      od 13.00 – 16.00 hod.

Starší žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole si v uvedených termínoch prídu dohodnúť rozvrh k svojim pedagógom. Žiaci hudobného odboru aj hudobnú náuku.

 

Začiatok vyučovania

Vyučovanie v hudobnom odbore (individuálne vyučovanie) začne od 6. 9. 2021 podľa rozvrhu. Od 6. 9. začína aj vyučovanie hudobnej náuky.

 

Vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom a  literárno-dramatickom odbore (kolektívne vyučovanie) začne od 13. 9. 2021, keďže zostavenie rozvrhu v týchto odboroch je časovo náročnejšie.

 

Do 13. 9. musia byť prihlásení všetci nastupujúci žiaci.

.