O škole

ZUŠ BYTČA

PRIJATÍ ŽIACI - LDO

Literárno-dramatický odbor - prijatí žiaci 2021/2022

 

1.ročník

p.č.

meno

poznámka

1.

Gregušová Natália

 

2.

Helmešová Martina

 

 

 

3.ročník

p.č.

meno

poznámka

1.

Štefániková Nela

 

2.

Harmečková Vanessa

 

3.

Stískalová Janka

 

 

 

5.roč.

p.č.

meno

poznámka

1.

Greguš Ladislav

 

2.

Harvancová Lucia

 

 

.