O škole

ZUŠ BYTČA

PRIJATÍ ŽIACI - TANEČNÝ ODBOR

Tanečný odbor - prijatí žiaci 2021/2022

p.č.

meno

poznámka

1.

Chválnik Marek

 

2.

Mináriková Elizabeth Sofia

 

3.

Gábliková Lilien

 

4.

Habánová Vanesa

 

5.

Lukáčová Terézia

 

6.

Holúbeková Alica

 

7.

Játyová Eliška

 

8.

Kycošová Michaela

 

9.

Zacharová Veronika

 

 

1,ročník

p.č.

meno

poznámka

1.

Gajdičiarová Lívia Eva

 

2.

Ficeková Lucia

 

3.

Zacharová Emily

 

 

.