O škole

ZUŠ BYTČA

2 PERCENTÁ

 

2 % z daní pre naše OZ

Milí rodičia, milí priatelia,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

IČO:   42065500
Názov organizácie: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Bytči
​Sídlo:   ZUŠ Bytča, Zámok 105, 014 01 Bytča

Finančné prostriedky budú použité na:

Za pomoc a Vašu podporu srdečne ďakujeme, vážime si Vaše rozhodnutie a pomoc pri skvalitňovaní vybavenia školy a rozvíjaní našich aktivít.

Ako postupovať, ak ste ZAMESTNANEC

Ako postupovať v prípade, že ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá sama podáva daňové priznanie

Ako postupovať v prípade PRÁVNICKEJ OSOBY

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti vydá nezisková organizácia fyzickej osobe Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane (zamestnanec), resp. k daňovému priznaniu (fyzická osoba, SZČO).

 

 

                                                                    Mgr. Viera Křížová

 

 

TLAČIVÁ STIAHNETE V NASLEDUJÚCICH ODKAZOCH:

 

--- POTVRDENIE ---

 

--- VYHLÁSENIE ---