O škole

ZUŠ BYTČA

PRÍPRAVA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

 

Základná umelecká škola v Bytči v školskom roku 2022 / 2023 organizuje prípravu na talentové skúšky z  výtvarnej výchovy. V ročnom prípravnom kurze žiaci získajú zručnosti v kresbe / ceruzka, uhlík, rudka / a maľbe / temperové, vodové farby  /. Ťažisko práce bude na zvládnutí kresby zátišia  /umiestnenie do formátu, perspektíva, proporcie, svetlo - tieň /.

Kurz sa organizuje pre žiakov 9.ročníka základnej školy, ako príprava na talentové skúšky na stredné umelecké školy a študentov stredných škôl, ako príprava na talentové skúšky na vysokú školu.

 

Záujem nahlásiť do konca školského roka 2021/2022, príp. na začiatku nového /najneskôr však do 10.septembra 2022/ vo výtvarnom odbore ZUŠ, alebo mailom: zusbytca@gmail.com

.