O škole

ZUŠ BYTČA

Prijímacie skúšky 2024

Milí rodičia a záujemci o umelecké vzdelanie, blíži sa čas prijímacích skúšok našej školy.
 
Prijímacie skúšky do tanečného, výtvarného hudobného a literárno-dramatického odboru budú prebiehať v máji v dvoch termínoch: 2.-3. mája a 6.-7.mája vždy v rovnakom čase od 13.00 -17.00 hod.
Na prijímacie skúšky príde dieťa v sprievode rodiča. Počas prebiehajúcej talentovej skúšky, ktorú absolvuje dieťa, nám rodič poskytne potrebné informácie a vyplní údaje v prihláške.