Tanečný odbor

Tanečný odbor

Natáčanie DVD v Bratislave

Fotogaléria obsahuje fotografie, ktoré zachytávajú proces natáčania DVD k novej publikácii Kreatívny tanec. Natáčanie sa konalo v júni 2016 na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.Naši žiaci tanečného odboru pod pedagogickým vedením Mgr.art. Renáty Gálovej boli oslovení aby sa zúčastnili prípravy a tvorby DVD, ktoré je prílohou k príručke pre pedagógov tanca. Foto: Ivana Tomková, David Trčka