Galérie

Galérie

VO - Domáce práce žiakov (pdg. Kristína Pigová)

Naši žiaci sú výtvarníkmi aj v týchto neľahkých časoch, tvoria neustále, nielen podľa zadaných úloh, ale aj podľa svojej fantázie. Tu sú niektoré z ich prác.