Galérie

Galérie

Indiánske leto v ZUŠ-ke

Dotyk s umením, prepojenie detskej predstavy s realitou, skúšanie nového, sebarealizácia, spoločné prežívanie, priestor pre tvorenie... To všetko sa spojilo v umeleckom týždni pre deti organizovanom Základnou umeleckou školou v Bytči v termíne od 12.-16.júla 2021. Dlhá doba bez vzájomných kontaktov, pocit strádania medzi štyrmi stenami, túžba po stretnutiach a vzájomnej spolupráci nás motivovala k usporiadania nášho Indiánskeho leta. Náplňou spoločných dní bola umelecká tvorba, deti si mali možnosť vyskúšať nové, nepoznané, zaujímavé techniky z oblasti výtvarnej, hudobnej a pohybovej tvorby. Pracovali sme spoločne vo výtvarných ateliéroch na tvorbe masiek, šperkov, lapačov snov, vyskúšali sme prácu s rôznymi materiálmi a technikami. V hudobnej sekcií mali deti možnosť vniknúť do tajov hudby, rytmov, zvukov, zistili, že hudba je všade navôkol, len jej treba načúvať. Pohybom zase dali priestor plynúcej energií, objavili nové možnosti prejavu a zbavili sa obáv. V dnešnej uponáhľanej a náročnej dobe je umenie úžasným prostriedkom ako sa odpútať od tlaku, preto sme sa rozhodli deťom túto možnosť odkryť a naučiť ich ju využívať. Spojením zábavy, učenia, skúšania nového, kvalitne stráveným časom plným priateľstiev, radosti, pohody, objavovaním vlastných zručností, vznikol nezabudnuteľný projekt ku ktorému sa v spomienkach budeme všetci vracať. Veríme, že týmto krásnym projektom sme otvorili novú tradíciu letných dní v našej milovanej základnej umeleckej škole. Kristína Pigová