ZUŠ BYTČA

ZUŠ BYTČA

KORONAVÍRUS - OPATRENIA

OZNAM – Dôležité!

Na základe záverov krízového štábu Mesta Bytča, ktorý zasadal 10.3.2020, ZUŠ Bytča prijala s účinnosťou od 10.3.-do 24.3 nasledovné opatrenia:

  • rušia sa koncerty plánované na mesiac marec,
  • ruší sa výučba v Dome kultúry – žiaci LDO a TO budú mať hodinu v ZUŠ-ke,
  • pri návrate z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, po dobu 14 dní nechajte dieťa v karanténe,
  • v prípade akýchkoľvek príznakov infekcie dýchacích ciest neposielajte dieťa do školy,
  • dôsledne denne kontrolovať zdravotný stav detí

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 29.1.2020

.

 

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 21.11.2019

.

Fotky VIANOČNÝ KONCERT 16.12.2019

.

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY 18. - 20.11.2019

.

Fotky - Krehkosť z Bytče vycestovala do Jablonca nad Nisou 25.10.2019

Naši mladí tanečníci pod pedagogickým vedením Renáty Gálovej prijali pozvanie od Jiří Lössla na 33. celoštátnu prehliadku scénického tanca mládeže a dospelých, ktorá sa konala v dňoch 25.-28-10.2019 v Jablonci nad Nisou (CZ).

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 22.10.2019

 

V utorok 22.10.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Bytča uskutočnil prvý verejný žiacky koncert v školskom roku 2019/2020. Ďakujeme vedeniu školy a pedagógom za prípravu koncertu, všetkým účinkujúcim gratulujeme k veľmi dobrým hudobným výkonom a zúčastneným ďakujeme za bohatú účasť na koncerte.

Hudba ako čin

V stredu 17. a vo štvrtok 18. septemra 2019 mali pedagógovia ZUŠ Bytča a pedagógovia ďalších základných a umeleckých škôl možnosť zúčastniť sa semináru "HUDBA AKO ČIN", ktorý sa uskutočnil na základnej umeleckej škole v Bytči. Seminár viedli lektori Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. a Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. Lektori prezentovali pedagógom progresívne postupy hudobnej edukácie zamerané na študentov rôznych vekových kategórií. 

 

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 11.6.2019

Dňa 11.6.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Bytča uskutočnil absolventský koncert žiakov sláčikového oddelenia pod vedením pani učiteľky Mgr. Aleny Čičkovej. Klavírne spolupracovala pani učiteľka Mgr. Jana Očovská.

 

Absolventský koncert 11.6.2019

KONCERTNÁ SÁLA ZUŠ BYTČA

 

Natália Sapietová, Alžbeta Hološová – Koncert pre dvoje huslí a klavír d-mol

Matúš Michút – Menuet (A. Schnitdke)

Katarína Jurčíková – Canzonetta (P. I. Čajkovskij)

Matúš Michút – Koncert e-mol 1. časť (A. Komarovskij)

Natália Sapietová – Melancholická serenáda (P. I. Čajkovskij)

Katarína Jurčíková– Čardáš (V. Monti)

Ľudová hudba 

 Svadobné piesne

 Piesne zo Štiavnika

Detvianske cifrovačky

Cigánsky plač

Piesne z Čičmian

 

 

ABSOLVENTI

Sapietová Natália - 4. roč. / sek.

Michút Matúš - 4. roč. / sek.

Jurčíková Katarína - 4. roč. / II. st.

 

Fotky PROJEKT S PODPOROU ŽSK

Počas týždňa od 17. júna do 21. júna 2019 mali žiaci ZUŠ Bytča možnosť ukázať verejnosti umenie, ktoré bolo výsledkom ich usilovnej práce pod vedením ich pedagógov. Žiaci vyšli z tried a tancom, nádhernými obrazmi, výtvarnými dielami a hudbou oživili nádvorie, ktoré spája Bytčiansky zámok, budovu základnej umeleckej školy a sobášneho paláca. Úsmev na tvári a radosť z umenia tento projek priniesol nielen samotným žiakom a učiteľom, ale aj každému, kto prechádzal cez tento "umelecký svet". Tento veľmi úspešný projekt sa realizoval s podporou ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.