ZUŠ BYTČA

ZUŠ BYTČA

Fotky PROJEKT S PODPOROU ŽSK

Počas týždňa od 17. júna do 21. júna 2019 mali žiaci ZUŠ Bytča možnosť ukázať verejnosti umenie, ktoré bolo výsledkom ich usilovnej práce pod vedením ich pedagógov. Žiaci vyšli z tried a tancom, nádhernými obrazmi, výtvarnými dielami a hudbou oživili nádvorie, ktoré spája Bytčiansky zámok, budovu základnej umeleckej školy a sobášneho paláca. Úsmev na tvári a radosť z umenia tento projek priniesol nielen samotným žiakom a učiteľom, ale aj každému, kto prechádzal cez tento "umelecký svet". Tento veľmi úspešný projekt sa realizoval s podporou ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 18.6.2019

Dňa 18.6.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Bytča uskutočnil absolventský koncert žiakov pani učiteľky Kataríny Hrtánkovej (zobcová flauta), pani učiteľky Magdalény Vaňoučkovej (klavír) a pána učiteľa Štefana Špirca (akordeón). 

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 13.6.2019

 

 

Dňa 13.6.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ  Bytča uskutočnil absolventský koncert.

 

Absolventský koncert 13.6. 2019

KONCERTNÁ SÁLA ZUŠ BYTČA

 

Branislav Hrobárik – Menuet (J. S. Bach) - saxofón

Veronika Vržďáková – Canon (Pachelbel), Anjel Gabriel (Wegwood) - klavír

Nina Čagalová, Paulína Šaradinová – La Noyée (Tiersen) - akordeón/husle

Ján Litvík – Foo Fighters (Pretender) - bicie

Karolína Čičková – Flik-flak (Vossen) - akordeón

Veronika Hanulíková – Uno Ballo (Steibert) - zobcová flauta

Sára Harvancová – Poem (Fibich), Polonéza (Chopin) - klavír

Nina Čagalová – Alžbetinská serenáda (Binge) - akordeón

Marcel Milučký – Nikdy nezabudnem (The Paranoid) - bicie

Branislav Hrobárik – Raindrops keep fallin on my head (Bacharach) - saxofón

Nina Čagalová, Karolína Čičková – Polonéza (Oginskij) - akordeón/akordeón

Veronika Hanulíková – Chit - chat (Bateman) - zobcová flauta 

Sára Harvancová – Theme from love story (Mancini) - klavír

Karolína Čičková– Fantázia (Antal) - akordeón

Paulína Šaradinová – Koncert a-mol (Vivaldi) - husle

Nina Čagalová – Čardáš (Monti) - akordeón    

             

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE II. STUPEŇ ZŠ

 

 

V stredu 29. mája a vo štvrtok 30. mája sa v kultúrnom dome v Bytči uskutočnili výchovné koncerty pre žiakov II. stupňa základných škôl.  Koncert sa niesol v duchu populárnych a tanečných melódií a tancov, ktoré pedagógovia ZUŠ Bytča pripravili so svojimi žiakmi. Žiaci  ZUŠ podali na pódiu veľmi dobré výkony a k výbornej atmosfére prispeli aj žiaci základných škôl najcennejším uznaním pre umelcov - potleskom. 

 

 

 

VYHODNOCOVACIE SPRÁVY

Vyhodnocovacie správy ZUŠ Bytča nájdete v priložených súboroch.

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE I. STUPEŇ ZŠ

Dňa 29.4. a 30.4.2019 sa v kultúrnom dome v Bytči uskutočnil výchovný koncert pre žiakov I. stupňa ZŠ, na ktorom účinkovali žiaci ZUŠ Bytča.

 

Príprava koncertu: p. uč. M. Búšfyová

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 29.4.2019

Verejný žiacky koncert 29.4.2019

 

1. Nela Štefániková - klavír

2. Miriam Holášová - spev

3. Terézia Korbášová - klavír

4. Jakub Greguš - zobcová flauta

5. Tamara Jurčíková - klavír

6. Dávid Gloser - cimbal

7. Miriam Holášová - klavír

8. Sabina Čičková - klarinet

9. Karolína Fanová - klavír

10. Tomáš Kubinec - klavír

11. Rastislav Šebeňa - akordeón

12. Karin Galliková - klavír

13. Michaela Gaňová - klavír

14. Natália Sapietová a Alžbeta Hološová - husľové duo

 

Fotky KONCERT KU DŇU UČITEĽOV 26.3.2019

 

Koncert ku dňu učiteľov 26.3.2019

 

1. Ľudový súbor pod vedením p. uč. Aleny Čičkovej

2. Zuzana a Marián Backovci - klavír

3. Alica Furendová, p. uč. Ivana Mičacíková - gitara

4. Anna Jurčíková - klavír

5. Daniel Pršek - spev, gitara

6. Tomáš Svorník, Daniel Bielik - saxofón / klavír

7. Veronika Holášová - klavír

8. Damián Gloser - akordeón

9. Daniel Bielik - klavír

10. Tomáš Svorník, Daniel Bielik, p. uč. Peter Jakubík - saxofón / klavír / saxofón

 

 

VO - Domáce práce žiakov (p. uč. Kristína Pigová)

Naši žiaci sú výtvarníkmi aj v týchto neľahkých časoch, tvoria neustále, nielen podľa zadaných úloh ale aj podľa svojej fantázie.

Tu sú niektoré z ich prác.