O škole

ZUŠ BYTČA

Výberové konanie na funkciu riaditeľa

Dňa 20.mája 2024  sa uskutoční výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy v Bytči na funkčné obdobie 2024-2029.

Voľba riaditeľa ZUŠ sa uskutoční na Mestskom úrade v Bytči o 10.00 hod.