O škole

ZUŠ BYTČA

PODMIENKY VSTUPU DO PRIESTOROV ŠKOLY

 

Žiaci vstupujú do priestorov školy samostatne 5 minút pred vyučovaním. V prípade nutnosti sprievodu žiaka sprevádzajúca osoba ihneď po odprevadení žiaka opúšťa priestor školy.

Do priestorov školy je zákaz vstupu všetkým osobám okrem zamestnancov školy spĺňajúcim kritéria aktuálne platnej legislatívy v režime OTP. Ostatné osoby môžu vstúpiť do priestorov školy len so súhlasom riaditeľa školy po predložení aktuálne platných dokumentov požadovaných pre režim OTP.

Pri vstupe do priestorov školy aj naďalej platí dôsledné dodržiavanie aktuálne platných pandemických opatrení R (respirátor) – O (odstup) – R (dezinfekcia rúk) vrátane vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka.

 

 

                                                                                                                                                                               vedenie ZUŠ Bytča

.