ZUŠ BYTČA

ZUŠ BYTČA

ROZHODNUTIA ZRIAĎOVATEĽA, ROZHODNUTIA A POKYNY RIADITEĽSTVA ZUŠ BYTČA

 

V priložených súboroch sa nachádzajú informácie súvisiace s aktuálnou situáciou. Nachádzajú sa tu rozhodnutia ZRIADOVATEĽA a tiež RIADITEĽSTVA ZUŠ Bytča a s tým súvisiace pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim ZUŠ.

 

Súbory si môžete stiahnuť v nižšie uvedenom linku.

https://uloz.to/tamhle/EEGzzudqITEt

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

.

OBNOVENIE VYUČOVANIA

 

Riaditeľstvo ZUŠ Bytča oznamuje rodičom a žiakom školy

obnovenie individuálneho vyučovania od 8.6.2020 (nástroj, spev)

Obnovenie vyučovania je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva zo dňa 28.5.2020.

 

Skupinové vyučovanie, TO, VO, LDO a HN bude naďalej prebiehať v dištančnej forme. O výnimkách, podmienkach individuálnych konzultácii, najmä u absolventov Vás budú informovať triedni učitelia.

POVINNÉ TLAČIVO PRI VSTUPE DO ZUŠ

 

Milí rodičia,

prosíme Vás o vytlačenie a vyplnenie nižšie priloženého "VYHLÁSENIA", bez ktorého Vaše dieťa nebude môcť vstúpiť do priestorov ZUŠ Bytča a taktiež sa nebude bez tohto tlačiva môcť zúčastniť vyučovacieho procesu. 

 

Za porozumenie ďakujeme.

Vyhlásenie na stiahnutie je vyhotovené v dvoch formátoch -  a to vo formáte WORD a PDF. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť aj v nižšie uvedenom linku.

https://uloz.to/file/PJs6SjKF1wvH/vyhlasenie-pdf-pdf

 

 

FOTKY Z ONLINE KONCERTU p. uč. Jarmily Jánošíkovej

Naši hudobníci v čase distančnej výučby nezaháľajú. Nádejní, mladí klaviristi pod pedagogickým vedením Jarmily Jánošíkovej zorganizovali svoj triedny online koncert. Vzájomne potešili seba i svojich rodičov krásnou hudbou a už sa nevedia dočkať, kedy sa dvere našej zušky opäť otvoria.

HUDOBNÁ TEÓRIA - MATERIÁLY PRE ŽIAKOV 21.4.2020

Pozdravujem všetkých žiakov. Posielam nové pracovné listy. Prosím rodičov pripravkárov, aby si otázky 1 až 9 z pracovného listu prešli spolu so žiakmi. Brali sme ich aj na hodinách, takže ich stačí len opakovať, aby ich žiaci ovládali a nezabudli na ne.

Mária Benková

INFORMÁCIA K ÚHRADE ŠKOLNÉHO

 

Na základe stanovených pravidiel v školskom poriadku, školné za druhý polrok musí byť uhradené do 15. februára príslušného roku. Ak ste úhradu zatiaľ neurobili, je potrebné školné uhradiť čo najskôr.

 

Po skončení mimoriadnych opatrení sa situácia ohľadom zaplateného školného bude riešiť po prerokovaní so zriaďovateľom.

ZUŠ V ČASE MIMORIADNEHO PRERUŠENIA VYUČOVANIA

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania až do odvolania pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou. Pedagógovia sú so žiakmi v kontakte, usmerňujú ich v práci, poskytujú konzultácie, individuálne interaktívne hodiny, pripravujú pre žiakov tvorivé úlohy a zadania. Postupne budeme úlohy aktualizovať a dopĺňať.

Ak hľadáte informácie, či podporu v súvislosti s domácim vyučovaním, odporúčame vám sledovať aj portál www.ucimenadialku.sk, kde môžete nájsť praktické rady a psychologickú podporu pri zvládnutí tejto mimoriadnej situácie.

O ďalších aktuálnych opatreniach a rozhodnutiach vás budeme informovať priebežne.

Prajeme všetkým veľa síl, trpezlivosti a najmä pevné zdravie.

 

Viera Křížová

HUDOBNÁ TEÓRIA - MATERIÁLY PRE ŽIAKOV !!!

 

Prosíme žiakov, aby si nižšie priložené materiály stiahli a vypracovali. Materiály sú určené pre žiakov prípravného ročníka, 1. ročníka, 2. ročníka, 3. ročníka a 4. ročníka.

Pripravila Mgr. Mária Benková

PRERUŠENIE VÝUČBY V ZUŠ BYTČA - KORONAVÍRUS - OZNAM !!!

Na základe opatrení, ktoré boli schválené krízovým štábom a predstaviteľmi vlády SR, bude od pondelka 16. marca DO ODVOLANIA prerušená výučba aj v našom školskom zariadení. Základná umelecká škola v Bytči ruší vyučovanie aj v piatok 13.3.2020. Týmto žiadame rodičov, aby v čase voľna, ktoré je schválené za účelom minimalizácie šírenia nákazy koronavírusom, dbali na to, aby ich deti nenavštevovali miesta s vyšším počtom ľudí. Zároveň prosíme rodičov o sledovanie aktuálnej situácie. Všetky potrebné informácie budeme aktualizovať a zverejňovať na webovej stránke ZUŠ Bytča.

Veríme, že sa situácia čoskoro zlepší.

Základná umelecká škola v BYTČI                                                                      r

Mgr. Viera Křížová