ZUŠ BYTČA

Zuš bytča

VYHODNOCOVACIE SPRÁVY

Vyhodnocovacie správy ZUŠ Bytča nájdete v priložených súboroch.

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE I. STUPEŇ ZŠ

Dňa 29.4. a 30.4.2019 sa v kultúrnom dome v Bytči uskutočnil výchovný koncert pre žiakov I. stupňa ZŠ, na ktorom účinkovali žiaci ZUŠ Bytča.

 

Príprava koncertu: p. uč. M. Búšfyová

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 29.4.2019

Verejný žiacky koncert 29.4.2019

 

1. Nela Štefániková - klavír

2. Miriam Holášová - spev

3. Terézia Korbášová - klavír

4. Jakub Greguš - zobcová flauta

5. Tamara Jurčíková - klavír

6. Dávid Gloser - cimbal

7. Miriam Holášová - klavír

8. Sabina Čičková - klarinet

9. Karolína Fanová - klavír

10. Tomáš Kubinec - klavír

11. Rastislav Šebeňa - akordeón

12. Karin Galliková - klavír

13. Michaela Gaňová - klavír

14. Natália Sapietová a Alžbeta Hološová - husľové duo

 

Fotky KONCERT KU DŇU UČITEĽOV 26.3.2019

 

Koncert ku dňu učiteľov 26.3.2019

 

1. Ľudový súbor pod vedením p. uč. Aleny Čičkovej

2. Zuzana a Marián Backovci - klavír

3. Alica Furendová, p. uč. Ivana Mičacíková - gitara

4. Anna Jurčíková - klavír

5. Daniel Pršek - spev, gitara

6. Tomáš Svorník, Daniel Bielik - saxofón / klavír

7. Veronika Holášová - klavír

8. Damián Gloser - akordeón

9. Daniel Bielik - klavír

10. Tomáš Svorník, Daniel Bielik, p. uč. Peter Jakubík - saxofón / klavír / saxofón

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prosím kliknite na nasledujúci link.

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37809806

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 28.2.2019

Verejný žiacky koncert 28.2.2019

 

1. Alica FURENDOVÁ - gitara

2. Miroslav SKUKÁLEK - akordeón

3. Jakub GÁLIK - klavír

4. Alex LÖRINCZ - keyboard

5. Jasmína DZÚRIKOVÁ - spev

6. Paľko CEDZO - akordeón

7. Júlia STOLÁROVÁ - klavír

8. Romana PUCHOŇOVÁ - gitara

9. Lucia PALKOVÁ - akordeón

10. Karin GÁLIKOVÁ - klavír

11. Peter MASLOVSKÝ - akordeón