O škole

ZUŠ BYTČA

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 18.6.2019

Dňa 18.6.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Bytča uskutočnil absolventský koncert žiakov pani učiteľky Kataríny Hrtánkovej (zobcová flauta), pani učiteľky Magdalény Vaňoučkovej (klavír) a pána učiteľa Štefana Špirca (akordeón). 

.