O škole

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

BENKOVÁ Mária - hudobná náuka, keyboard

BÚŠFYOVÁ Marta - tanečný odbor, klavír           

ČIČKOVÁ Alena - husle

GÁLOVÁ Renáta - tanečný odbor

HARVANCOVÁ Veronika - akordeón

HRTÁNKOVÁ Katarína - dychové nástroje

JAKUBÍK Peter - dychové nástroje, keyboard

JÁNOŠÍKOVÁ Jarmila - klavír

KIANICA Radovan - literárno-dramatický odbor

KOLLÁRIKOVÁ Zuzana - výtvarný odbor

KRNČÁNOVÁ Tamara - spev

KŘÍŽOVÁ Viera - výtvarný odbor

MARCINOVÁ Denisa - husle

MIČACÍKOVÁ Ivana - gitara

PIGOVÁ Kristína - výtvarný odbor

PRÍTELOVÁ Katarína - výtvarný odbor

TEREŠOVÁ Dana - klavír

 

Nepedagogickí zamestnanci

BUČOVÁ Ľudmila - upratovačka

MAJTÁNOVÁ Božena - ekonómka

KEBLÚŠEK  - školník

Externí zamestnanci

HARVANÍKOVÁ Eva - akordeón

HRBEK Radovan - gitara

ŠPIREC Štefan - akordeón

ŠPIREC Ján - akordeón, keyboard

VAŇOUČKOVÁ Magdaléna - klavír

VRÚBEL Juraj - bicie