O škole

Kontakt

Kontakty

Adresa: Základná umelecká škola, Zámok č. 105, 014 01 Bytča

Telefón: 041/553 2377

IČO: 37809806, DIČ: 2021677020

Riaditeľ: Mgr. Viera Křížová

Zástupca riaditeľa: Mgr. Katarína Hrtánková

Zriaďovateľ: Mesto Bytča

web: www.zusbytca.sk

e-mail: zusbytca@gmail.com