O škole

ZUŠ BYTČA

Fotky PROJEKT S PODPOROU ŽSK

Počas týždňa od 17. júna do 21. júna 2019 mali žiaci ZUŠ Bytča možnosť ukázať verejnosti umenie, ktoré bolo výsledkom ich usilovnej práce pod vedením ich pedagógov. Žiaci vyšli z tried a tancom, nádhernými obrazmi, výtvarnými dielami a hudbou oživili nádvorie, ktoré spája Bytčiansky zámok, budovu základnej umeleckej školy a sobášneho paláca. Úsmev na tvári a radosť z umenia tento projek priniesol nielen samotným žiakom a učiteľom, ale aj každému, kto prechádzal cez tento "umelecký svet". Tento veľmi úspešný projekt sa realizoval s podporou ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

.