O škole

ZUŠ BYTČA

Hudba ako čin

V stredu 17. a vo štvrtok 18. septemra 2019 mali pedagógovia ZUŠ Bytča a pedagógovia ďalších základných a umeleckých škôl možnosť zúčastniť sa semináru "HUDBA AKO ČIN", ktorý sa uskutočnil na základnej umeleckej škole v Bytči. Seminár viedli lektori Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. a Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. Lektori prezentovali pedagógom progresívne postupy hudobnej edukácie zamerané na študentov rôznych vekových kategórií. 

 

.