O škole

ZUŠ BYTČA

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 22.10.2019

 

V utorok 22.10.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Bytča uskutočnil prvý verejný žiacky koncert v školskom roku 2019/2020. Ďakujeme vedeniu školy a pedagógom za prípravu koncertu, všetkým účinkujúcim gratulujeme k veľmi dobrým hudobným výkonom a zúčastneným ďakujeme za bohatú účasť na koncerte.

 

Program

 

1. Emil Benko (klavír) - Cez prekážky, Prší prší

2. Stela Sedláková (zobcová flauta) - Maličká som

3. Michaela Čižmárová (akordeón) - Červený kacheľ, Prší prší

4. Zuzana Backová (husle) - Rieding: Koncert h-mol, prvá časť

5. Veronika Jurčíková (klavír) - Emonts: Hopsa, Tango

6. Matias Marcheger (klavír) - Remau: Menuet, Mach a Šebestová

7. Ema Palková (akordeón) - Dve ľudové piesne

8. Marian Backo (klavír) - Jurníčková: Čínska pesnička, Neefe: Allegretto

9. Beata Cedzová (keyboard) - Ďuriš: Popcorn

10. Sára Setnická (klarinet) - Ďuriš, arr. Jakubík: Waltz

11. Sebastian Slocík (klavír) - F. Schubert: Serenáda

12. Jakub Greguš (zobcová flauta) - I. Kopáčik: Hravé prsty

13. Zuzana Backová (klavír) - F. Chopin: Valčík a-mol

14. Ľudový súbor pod vedením p. uč. A. Čičkovej: Piesne z Terchovej, Rusínske piesne

 

Príprava programu: p. uč. V. Harvancová

Korepetícia: p. uč. M. Búšfyová, p. uč. J. Jánošíková

Hudobný podklad: p. uč. P. Jakubík