O škole

ZUŠ BYTČA

Fotky - Krehkosť z Bytče vycestovala do Jablonca nad Nisou 25.10.2019

Naši mladí tanečníci pod pedagogickým vedením Renáty Gálovej prijali pozvanie od Jiří Lössla na 33. celoštátnu prehliadku scénického tanca mládeže a dospelých, ktorá sa konala v dňoch 25.-28-10.2019 v Jablonci nad Nisou (CZ).

Samotná prehliadka bola rozdelená do dvoch tanečných večerov v Mestskom divadle v Jablonci nad Nisou. Súčasťou prehliadky bol sprievodný program, ktorý pozostával z tanečných seminárov v Eurocentre a tanečného predstavenia KONCERT pro NI/ Michal Záhora v Kostole sv. Anny.

Naše žiačky ( Michaela Gaňová, terézia Gloserová, Zuzana Kucharová, Alžbeta Hološová) sa predstavili v prvom tanečnom večeri s choreografiou Krehkosť. Po prvý krát mali možnosť tancovať  na veľkom divadelnom javisku s technickou výbavou a zažiť profesionálny prístup javiskových, zvukových a a svetelných majstrov. V ostatných dňoch sa zúčastnili tanečných seminárov pod vedením Lucie Charouzové, Roba Nižníka, Tomáša Žižku. Navštívili tanečné predstavenie a s nadšením sledovali prehliadkové tanečné programy. V pondelok sa všetci vedúci aj účinkujúci stretli na rozborovom seminári, ktorý prebiehal formou diskusie a poskytov spätnú väzbu všetkým skupinám.

Účasť na tanečnej prehliadke v Jablonci  v nás zanechala množstvo dojmov, emócií a nových informácií. Tanečný program a semináre, ktorých sme sa zúčastnili sú pre nás a našu tvorbu zdrojom motivácie, inšpirácie a sme vďační za túto obohacujúcu skúsenosť.

Chceli by sme vyjadriť vďaku primátorovi mesta Bytča Ing. Miroslavovi Minárčikovi, ktorý nám nie len vyjadril svoju podporu, ale svojim finančným príspevkom pokryl väčšinu cestovných nákladov a umožnil nám tak zúčastniť sa tanečnej prehliadky Tanec, tanec 2019.

Fotografie z prehliadky aj rozhovor s Mgr.art. Renátou Gálovou bude možné nájsť v tanečnom časopise PAM PAM.