O škole

ZUŠ BYTČA

VO - Domáce práce žiakov (p. uč. Kristína Pigová)

Naši žiaci sú výtvarníkmi aj v týchto neľahkých časoch, tvoria neustále, nielen podľa zadaných úloh ale aj podľa svojej fantázie.

Tu sú niektoré z ich prác.

.