O škole

ZUŠ BYTČA

TLAČIVÁ POVINNÉ PRI VSTUPE DO ZUŠ BYTČA

 

Vážení rodičia,

v nižšie uvedených odkazoch si prosím stiahnite tlačivo "VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI" a tiež tlačivo "ČESTNÉ VYHLÁSENIE A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV". Prosíme o odovzdanie vypísaných tlačív pri prvom kontakte s triednym pedagógom.

Za pochopenie ďakujeme.

 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV

 

                                                                                                                                                                                        ZUŠ Bytča

.