O škole

ZUŠ BYTČA

TLAČIVO POVINNÉ PRI VSTUPE DO ZUŠ BYTČA

 

Vážení rodičia,

v nižšie uvedených odkazoch si prosím stiahnite tlačivo "VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI". Prosíme o odovzdanie vypísaného tlačiva pri prvom kontakte s triednym pedagógom.

Za pochopenie ďakujeme.

 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI 

 

                                                                                                                                                                                                   ZUŠ Bytča

.