O škole

ZUŠ BYTČA

ZAČIATOK VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

 

Vážení rodičia,

riaditeľstvo ZUŠ Bytča oznamuje, že vyučovanie v zmiešaných žiackych kolektívoch (hudobná náuka, tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor) sa z dôvodu preventívnych hygienických opatrení voči COVID 19 začína až od 16.9.2020.

 

Vyučovanie v hudobnom odbore začína 7.9. 2020.

.