O škole

ZUŠ BYTČA

ZRUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA OD 12.10.2020

 

Od 12.10. sa ruší skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch - hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický.

Vyučovanie sa bude uskutočňovať dištančnou formou. Vyučujúci budú pracovať so žiakmi a zadávať úlohy prostredníctvom stránky školy, interaktívna komunikácia bude prebiehať pomocou sociálnych sietí, cez Skype, WhatsApp..., konzultácie prostredníctvom telefónu a e-mailu. 

Naďalej sa vyučuje v hudobnom odbore, jedná sa len o individuálne vyučovanie - hra na hudobný nástroj a spev.

 

Prosíme žiakov, aby dodržiavali tie isté protiepidemiologické opatrenia ako doposiaľ (R-O-R). Nosenie rúšok platí pre žiakov všetkých ročníkov.

Naďalej platí povolenie vstupu do priestorov školy len žiakom a zamestnancom školy.

Nové informácie a zmeny budú vždy uverejnené na stránke školy www.zusbytca.sk, preto prosím rodičov žiakov o jej pravidelné sledovanie.

Ďakujem za pochopenie.

Viera Křížová - riaditeľka

 

ROZHODNUTIE MINISTRA O OPATRENIACH PRE ŠKOLY si môžete pozrieť v nasledujúcom linku:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/ 

.