O škole

ZUŠ BYTČA

!!! OZNAM !!!

 

 

Vyučovanie v hudobnom odbore
 
Od 8.marca 2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní žiakov I.stupňa základných škôl
(okrem spevu a dychových nástrojov, kde žiaci pokračujú vo vyučovaní dištančne)
 
Riaditeľstvo ZUŠ

 

.