O škole

ZUŠ BYTČA

POĎAKOVANIE

 

Vážení rodičia,

chcem Vám poďakovať za to, že uhrádzate školné za II. polrok školského roka. Vážim si Váš postoj v neľahkej situácii tak pre Vás, ako aj pre nás. Úhradou školného podporujete našu školu a dávate jej nádej do budúcnosti.

Ďakujem Vám, Vašu dôveru nesklameme.

                                                                                                                                                         Viera Křížová

.