O škole

O škole

Tanečné predstavenie V POHYBE

Tanečné predstavenie žiakov tanečného odboru pod vedením Mgr.art Renáty Gálovej. Foto: Veronika Hanulíková, Samuel Černák