ZUŠ BYTČA

ZUŠ BYTČA

Fotky - Krehkosť z Bytče vycestovala do Jablonca nad Nisou 25.10.2019

Naši mladí tanečníci pod pedagogickým vedením Renáty Gálovej prijali pozvanie od Jiří Lössla na 33. celoštátnu prehliadku scénického tanca mládeže a dospelých, ktorá sa konala v dňoch 25.-28-10.2019 v Jablonci nad Nisou (CZ).

Fotky VEREJNÝ ŽIACKY KONCERT 22.10.2019

 

V utorok 22.10.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Bytča uskutočnil prvý verejný žiacky koncert v školskom roku 2019/2020. Ďakujeme vedeniu školy a pedagógom za prípravu koncertu, všetkým účinkujúcim gratulujeme k veľmi dobrým hudobným výkonom a zúčastneným ďakujeme za bohatú účasť na koncerte.

Hudba ako čin

V stredu 17. a vo štvrtok 18. septemra 2019 mali pedagógovia ZUŠ Bytča a pedagógovia ďalších základných a umeleckých škôl možnosť zúčastniť sa semináru "HUDBA AKO ČIN", ktorý sa uskutočnil na základnej umeleckej škole v Bytči. Seminár viedli lektori Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. a Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. Lektori prezentovali pedagógom progresívne postupy hudobnej edukácie zamerané na študentov rôznych vekových kategórií. 

 

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 11.6.2019

Dňa 11.6.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Bytča uskutočnil absolventský koncert žiakov sláčikového oddelenia pod vedením pani učiteľky Mgr. Aleny Čičkovej. Klavírne spolupracovala pani učiteľka Mgr. Jana Očovská.

 

Absolventský koncert 11.6.2019

KONCERTNÁ SÁLA ZUŠ BYTČA

 

Natália Sapietová, Alžbeta Hološová – Koncert pre dvoje huslí a klavír d-mol

Matúš Michút – Menuet (A. Schnitdke)

Katarína Jurčíková – Canzonetta (P. I. Čajkovskij)

Matúš Michút – Koncert e-mol 1. časť (A. Komarovskij)

Natália Sapietová – Melancholická serenáda (P. I. Čajkovskij)

Katarína Jurčíková– Čardáš (V. Monti)

Ľudová hudba 

 Svadobné piesne

 Piesne zo Štiavnika

Detvianske cifrovačky

Cigánsky plač

Piesne z Čičmian

 

 

ABSOLVENTI

Sapietová Natália - 4. roč. / sek.

Michút Matúš - 4. roč. / sek.

Jurčíková Katarína - 4. roč. / II. st.

 

Fotky PROJEKT S PODPOROU ŽSK

Počas týždňa od 17. júna do 21. júna 2019 mali žiaci ZUŠ Bytča možnosť ukázať verejnosti umenie, ktoré bolo výsledkom ich usilovnej práce pod vedením ich pedagógov. Žiaci vyšli z tried a tancom, nádhernými obrazmi, výtvarnými dielami a hudbou oživili nádvorie, ktoré spája Bytčiansky zámok, budovu základnej umeleckej školy a sobášneho paláca. Úsmev na tvári a radosť z umenia tento projek priniesol nielen samotným žiakom a učiteľom, ale aj každému, kto prechádzal cez tento "umelecký svet". Tento veľmi úspešný projekt sa realizoval s podporou ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 18.6.2019

Dňa 18.6.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Bytča uskutočnil absolventský koncert žiakov pani učiteľky Kataríny Hrtánkovej (zobcová flauta), pani učiteľky Magdalény Vaňoučkovej (klavír) a pána učiteľa Štefana Špirca (akordeón). 

Fotky ABSOLVENTSKÝ KONCERT 13.6.2019

 

 

Dňa 13.6.2019 sa v koncertnej sále ZUŠ  Bytča uskutočnil absolventský koncert.

 

Absolventský koncert 13.6. 2019

KONCERTNÁ SÁLA ZUŠ BYTČA

 

Branislav Hrobárik – Menuet (J. S. Bach) - saxofón

Veronika Vržďáková – Canon (Pachelbel), Anjel Gabriel (Wegwood) - klavír

Nina Čagalová, Paulína Šaradinová – La Noyée (Tiersen) - akordeón/husle

Ján Litvík – Foo Fighters (Pretender) - bicie

Karolína Čičková – Flik-flak (Vossen) - akordeón

Veronika Hanulíková – Uno Ballo (Steibert) - zobcová flauta

Sára Harvancová – Poem (Fibich), Polonéza (Chopin) - klavír

Nina Čagalová – Alžbetinská serenáda (Binge) - akordeón

Marcel Milučký – Nikdy nezabudnem (The Paranoid) - bicie

Branislav Hrobárik – Raindrops keep fallin on my head (Bacharach) - saxofón

Nina Čagalová, Karolína Čičková – Polonéza (Oginskij) - akordeón/akordeón

Veronika Hanulíková – Chit - chat (Bateman) - zobcová flauta 

Sára Harvancová – Theme from love story (Mancini) - klavír

Karolína Čičková– Fantázia (Antal) - akordeón

Paulína Šaradinová – Koncert a-mol (Vivaldi) - husle

Nina Čagalová – Čardáš (Monti) - akordeón    

             

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE II. STUPEŇ ZŠ

 

 

V stredu 29. mája a vo štvrtok 30. mája sa v kultúrnom dome v Bytči uskutočnili výchovné koncerty pre žiakov II. stupňa základných škôl.  Koncert sa niesol v duchu populárnych a tanečných melódií a tancov, ktoré pedagógovia ZUŠ Bytča pripravili so svojimi žiakmi. Žiaci  ZUŠ podali na pódiu veľmi dobré výkony a k výbornej atmosfére prispeli aj žiaci základných škôl najcennejším uznaním pre umelcov - potleskom. 

 

 

 

VYHODNOCOVACIE SPRÁVY

Vyhodnocovacie správy ZUŠ Bytča nájdete v priložených súboroch.

Fotky VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE I. STUPEŇ ZŠ

Dňa 29.4. a 30.4.2019 sa v kultúrnom dome v Bytči uskutočnil výchovný koncert pre žiakov I. stupňa ZŠ, na ktorom účinkovali žiaci ZUŠ Bytča.

 

Príprava koncertu: p. uč. M. Búšfyová