O škole

Zamestnanci

Externí zamestnanci

 

JAKUBÍK Peter - zobcová flauta, saxofón, klarinet

SVORNÍK Tomáš - zobcová flauta, saxofón, keyboard

ŠPIREC Ján - akordeón, keyboard

VRÚBEL Juraj - bicie

.