O škole

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

BENKOVÁ Mária - hudobná náuka, keyboard

BÚŠFYOVÁ Marta - tanečný odbor, klavír           

ČIČKOVÁ Alena - husle

GÁLOVÁ Renáta - tanečný odbor

HARVANCOVÁ Veronika - akordeón

HRTÁNKOVÁ Katarína - dychové nástroje

KIANICA Radovan - literárno-dramatický odbor

KOLLÁRIKOVÁ Zuzana - výtvarný odbor

KRNČÁNOVÁ Tamara - spev

KŘÍŽOVÁ Viera - výtvarný odbor

LABÁKOVÁ Dagmar - hudobná náuka, klavír

MARCINOVÁ Denisa - husle

MIČACÍKOVÁ Ivana - gitara

PIGOVÁ Kristína - výtvarný odbor

PRÍTELOVÁ Katarína - výtvarný odbor

TEREŠOVÁ Dana - klavír

VAŇOUČEK Michal - klavír

 

.