Tanečný odbor

Tanečný odbor

O tanečnom odbore

Vyučujúci

Vzdelávanie v tanečnom odbore ZUŠ rozdeľujeme do štyroch základných častí a to:

Prípravné štúdium

- určené žiakom predškolského veku (vek – minimálne4 roky), dĺžka štúdia minimálne jeden rok, maximálne dva roky.

Prvý stupeň základného štúdia

- prvá časť I. stupňa základného štúdia - ISCED 1B- dĺžka štúdia 4 roky 

- druhá časť I. stupňa základného štúdia - ISCED 2B - dĺžka štúdia 4 roky

Druhý stupeň základného štúdia

- dĺžka 4 roky

Štúdium pre dospelých

 

Vyučovanie je skupinové. Žiaci sa počas štúdia oboznamujú s jednotlivými tanečnými technikami a  pohybovými prístupmi. V choreografickej tvorbe je tanečný odbor zameraný na scénický tanec. Žiaci sa aktívne zúčastňujú na tvorbe choreografií a tanečných projektov. Tie verejne prezentujú na tanečných predstaveniach, výchovných koncertoch, verejných podujatiach mesta Bytča a na súťažiach v scénickom tanci.

Vyučuje sa:

" Tanec je skrytý jazyk duše."

                      Martha Graham